องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ทำไมQR codeไม่สามารถสแกนจ่ายเงินได้ค่ะ หน่อย เมื่อ : 2023-06-06 02:29:49 ดู : 4 0
รายละเอียด เขียน เมื่อ : 2021-04-22 04:49:22 ดู : 42 2
เรื่องที่ต้องการจะถาม ผู้เยี่ยมชม เมื่อ : 2020-03-09 07:46:23 ดู : 73 1

ทั้งหมด 3 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]