องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก