องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ [9 กันยายน 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [6 กันยายน 2565]
พิธีเปิดโครงการ "กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" [5 กันยายน 2565]
สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชี้จุด โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [2 กันยายน 2565]
"เทศกาลกินปลาลำตะคอง" [1 กันยายน 2565]
เตรียมความพร้อมในโครงการ "เทศกาลกินปลาลำตะคอง" [31 สิงหาคม 2565]
อบรมเตรียมความพร้อม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [31 สิงหาคม 2565]
ล่องเรือตรวจความพร้อมในโครงการ "เทศการกินปลาลำตะคอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [30 สิงหาคม 2565]
เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลจันทึก [27 สิงหาคม 2565]
พิธิเปิด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)" ประจำปีงบประมาณ 2565 [26 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 53 รายการ)