องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานแข่งขันกีฬาภายในตำบล "นครจันทึกคัพ" [21 มกราคม 2566]
งานวันเด็ก ปี 2566 [14 มกราคม 2566]
อบต. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ พร้อมมอบของรางวัลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 [13 มกราคม 2566]
ตรวจติดตามการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เส้นทางป่าไผ่ - หนองกระทุ่ม [12 มกราคม 2566]
ตรวจเยี่นมจุดบริการ/ ด่านขุมชน ให้กำลังผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัย/อำนวยการจราจรแก่ พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว [1 มกราคม 2566]
พิธีเปิดโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำฝนให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มของประเทศไทย ณ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร [14 ธันวาคม 2565]
ท่านเอกสิทธิ์ อาจหาญ ตรวจติดตามการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยพัฒนา [12 ธันวาคม 2565]
งานซ่อมแซมถนนมิตรภาพสายเก่า แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางลงหมู่บ้านท่างอย [12 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชัน [8 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 [2 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 83 รายการ)