องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากรภายใน
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 332
เดือนนี้3,536
ทั้งหมด53,450

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
image ป้ายประชาสัมพันธ์
“5 ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ [28 พฤศจิกายน 2565]
ท่านนายก สมปอง รอดตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก พร้อม ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผรส สารวัตรกำนันตำบลจันทึก และหน่วยราชการ ต้อนรับ ท่านรัฐมนตรี ประภัตร โพธสุทน รัฐนตรีกระทรวงเกษตร... [17 พฤศจิกายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านราษฯหมู่ 21 [8 พฤศจิกายน 2565]
ตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซับไม้ล้ม - สายชนวน [31 ตุลาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
กสว.
30/11/2565
01/12/2565
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
30/11/2565
01/12/2565
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
01/12/2565
01/12/2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
[เอกสารแนบท้าย]
กพส.
30/11/2565
30/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ