องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากรภายใน
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัด อบต.จันทึก
นายจิรพันธุ์ วิสูตรศักดิ์
ปลัด อบต.จันทึก
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 70
สัปดาห์นี้1,661
เดือนนี้9,351
ปีนี้112,212
ทั้งหมด213,203

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565
โครงการลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ [9 กันยายน 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [6 กันยายน 2565]
พิธีเปิดโครงการ "กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" [5 กันยายน 2565]
สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชี้จุด โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [2 กันยายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
อุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
22/09/2565
23/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)
[เอกสารแนบ]
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
[เอกสารแนบ]
กต.
22/09/2565
23/09/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
สน.คท.
23/09/2565
23/09/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
23/09/2565
23/09/2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ