องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก ประจำรอบที่ 1 (1-15 ม.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็ก รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file อุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file การจัดตั้งชมรม จันทึกเอ็นดูโร่ แอนด์ มอเตอร์ครอส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งแบ่งมอบงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองศึกษา กองสวัสดิการ และหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4