องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file อุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การจัดตั้งชมรม จันทึกเอ็นดูโร่ แอนด์ มอเตอร์ครอส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งแบ่งมอบงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองศึกษา กองสวัสดิการ และหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงานของปลัด อบต.ให้รองปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo นโนยายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3