องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
assistant_photo ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่ ต.จันทึก
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ ขนาดพื้นที่ 9070 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 บ้านท่าหีบ ขนาดพื้นที่ 4205 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทุ่ม ขนาดพื้นที่ 3145 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 บ้านซับม่วง ขนาดพื้นที่ 5640 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว ขนาดพื้นที่ 3979 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ ขนาดพื้นที่ 4220 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 7 บ้านสายชนวน ขนาดพื้นที่ 4435 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองตอ ขนาดพื้นที่ 4600 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 9 บ้านซับไม้ล้ม ขนาดพื้นที่ 3660 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่ ขนาดพื้นที่ 7365 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแกเหนือ ขนาดพื้นที่ 4350 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 12 บ้านลำพญากลาง ขนาดพื้นที่ 5535 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 13 บ้านท่างอย ขนาดพื้นที่ 3940 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 14 บ้านบ้านพรหมประดิษฐ์ ขนาดพื้นที่ 2925 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 15 บ้านซับมะละกอ ขนาดพื้นที่ 3190 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 16 บ้านซับหินแก้ว ขนาดพื้นที่ 3590 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 17 บ้านซับไม้ล้มเหนือ ขนาดพื้นที่ 3360 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 18 บ้านบ้านไร่ ขนาดพื้นที่ 4125 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 19 บ้านจันทึกใหม่ ขนาดพื้นที่ 2930 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด ขนาดพื้นที่ 3920 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 21 บ้านบ้านราษฎรสามัคคี ขนาดพื้นที่ 3700 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์ ขนาดพื้นที่ 2925 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลอ้างอิง http://info.dla.go.th/eForm/abtData.do