องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมมอบบ้านคุณลุงทวี แอบบัว ผู้ด้อยโอกาสหมู่ 4 งบประมาณ โดย อบจ.นครราชสีมา
รายละเอียด : เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 ท่านสมปอง รอดตุ่น (นายกแดง) นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทึก ร่วมมอบบ้านคุณลุงทวี แอบบัว ผู้ด้อยโอกาสหมู่ 4 งบประมาณ โดย อบจ.นครราชสีมา
ผู้โพส : admin