องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การลดใช้พลังงานและติดตามผล
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1