องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 7 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 6 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 5 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผู้ไร้ที่พึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1