องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ
insert_drive_file ระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 7 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 6 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 5 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผู้ไร้ที่พึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1