องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder งานกิจการสภา
photo ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
photo นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ขอให้กำหนดวันประชุมสภา สมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประกาศเรียกประชุมสภา วิสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo นัดประชุมสภา วิสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1