ชื่อเรื่อง : ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง