ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ?นครจันทึกคัพ 2566? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง