ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านราษฎรสามัคคี ซอยสามัคคี 1 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง