ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูชุมพล โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง