ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดผ่านเพจfacebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง