ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทำสนามกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ?นครจันทึกคัพ 2566? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง