ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ASPHALTIC CONCRETE หมู่ ๑๕ บ้านซับมะละกอ สายหลักไปบ้านสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง