องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ 9/9/2565 รองฯชโลธร จิตโชติ รองฯเอกสิทธิ์ อาจหาญ รองนายกอบต.จันทึก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เป็นเยาวชนของชุมชน โรงเรียน สังคม ประเทศที่มีคุณภาพต่อไป
ผู้โพส : admin