องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินแผนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ของ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ของ อบต.จันทึก (ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ของ อบต.จันทึก (สุดท้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ของ อบต.จันทึก (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1