องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สรุปความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1