แจกถุงยังชีพสู้โควิด ๒๐๐๖๑๗ 0016     ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2563 นางสาวมีลา พงษ์สว่าง นายก อบต.จันทึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้นำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ทั้งตำบลกว่าสี่พันชุด

 

 

E-Mail องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จ.นครราชสีมา
saraban@juntuek.go.th